Top billede

Top billede

tirsdag den 11. august 2015

Et spændende projekt....

I sidste uge fik jeg et brev fra DRK og Raceledelsen for Labrador. Både Silke og Bonus er udtaget til denne undersøgelse. Begge hunde som jeg ikke længere har i avlen men som opfylder kravet til det høje sikkerhedstal på 0,70. Jeg syntes det er så dejligt at der de senere år bliver brugt tid og ressourcer på at blive klogere på sygdomme i vores race.

Labrador hører til en af de sundeste racer i Danmark. Derfor kan det ind imellem virke mystisk at vi hele tiden laver undersøgelser af racen. Men det er bl.a. fordi racen antalsmæssigt er stor og dermed lettere at lave undersøgelser på. Samtidigt er det også en race som der er "penge" i at udvikle DNA test til fordi der avles mange labrador.

Det er en styrke for racen, men en KÆMPE forpligtigelse for opdrætterne. Vi skal navigerer i blandt mange test og vurderer vigtigheden af sundhedsresultaterne, således at vi stadig avler den "hele" hund og ikke kun avler blindt på at undgå en bestemt lidelse, hvor fornuftigt det end kan være at undgå syge hunde. Ja så er der ikke så meget ved  at have en helt rask hund hvis den ikke længere er en labrador :-)

Fremtiden stiller store krav til os som opdrættere og den dialog glæder jeg mig til at der også en dag tages hul på.

Herunder kan i læse brevet og lidt om den undersøgelse vi naturligvis med største glæde takker ja til at deltage i. Tak til Raceledelsen for at inviterer mine hunde, jeg ved godt at det er søgemaskinen hos DKK der har udtaget hundene, på baggrund af deres sikkerhedstal, men tak alligevel.

Kære Hundeejer

Du modtager denne henvendelse, fordi vi gerne vil inddrage din hund i et projekt, der skal vurdere en ny DNA test for HD hos labrador. Det eneste, vi skal bruge fra din hund, er en blodprøve.

Firmaet IDEXX har for nyligt lanceret Dysgen® DNA testen for HD hos labrador retriever. Testen bruger syv forskellige genetiske markører til at afgøre, om den genetiske disposition for HD hos en hund er henholdsvis minimal, lav, moderat eller høj.  Det meste af den forskning, der ligger bag udviklingen af testen, er foretaget i Spanien, og det er ikke altid muligt, at overføre resultater fra et land til et andet. Derfor er DKK, Dansk Retriever Klub, IDEXX og genetikafdelingen på KU/SUND (tidligere Landbohøjskolen) gået sammen om at gennemføre en vurdering af DNA testens anvendelighed i Danmark.

Hvis det viser sig, at testen er ligeså anvendelig på danske labrador retrievere som på spanske, vil det være en stor fordel for HD bekæmpelsen fremover.

De hunde, der er udvalgt til projektet, er alle født i 2002 eller senere, og har en HD status registreret i DKK’s database Hundeweb.
Herudover har de, så vidt muligt, en sikkerhed på deres HD-indeks, der er over 0,70. Der er i alt udpeget 180 hunde til projektet, og de repræsenterer alle HD-klasser (A, B, C, D og E).

Hvis du er indforstået med at din hund deltager i projektet, bedes du give dit tilsagn ved at besvare denne mail. Du må også meget gerne give os besked hvis du ikke ønsker at deltage, hvis din hund har fået ny ejer, eller hvis den ikke lever mere.

Du vil herefter få nærmere besked om hvornår og hvordan blodprøveindsamlingen kommer til at foregå. Dansk Retriever Klub og IDEXX vil forsøge at arrangere en række samlinger, hvor man kan møde op med sin hund for at få udtaget en blodprøve. Hvis du ikke bor i rimelig geografisk afstand fra en af disse samlinger, kan du gå til din egen dyrlæge og få udtaget blodprøven. Du skal ikke betale noget for hverken blodprøveudtagningen eller DNA testen.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i projektet, som kan få stor betydning for avlsarbejdet hos labrador fremover.

Med venlig hilsen


Dansk Retriever Klub / Raceledelsen for labrador